Tussen welke ‘tegenpolen’ probeer jij
een brug te spannen?

Kan een belangrijk besluit genomen worden met verstand én gevoel? Kan je scheiden en goed bevriend blijven? Kan je vlees eten en een goed mens zijn? Kan je kunst maken zonder in armoede te leven? Kan je ziek én gelukkig zijn?
Indien ja, hoe ziet dat er dan precies uit?

We proberen allemaal op geheel eigen wijze om twee schijnbare tegenpolen met elkaar te verbinden. Bewust of onbewust. Uit gevoelsmatig vrije keuze of niet.
Als we gedurende ons leven voortdurend hetzelfde plaatje hebben gezien, weten we niet hoe het anders kan. Misschien beseffen we niet eens dàt het anders kan. Tot iemand ons erop wijst.

Ik denk hierbij aan een van mijn leermeesters, Cuong Lu. Hij werd in 1968 geboren in Vietnam, gedurende de oorlog. In 1980 kwam hij naar Nederland, maar de oorlog nam hij met zich mee. Tot een vriendje tegen hem zei: ‘Cuong, we hoeven niet te vechten, we zijn vrienden.’ Toen ging Cuong op zoek naar vrede. Hoor en zie hem zelf vertellen hoe dat ging.

Er is altijd een thema dat in je eigen leven speelt. Het thema kan vertakkingen hebben, maar wanneer je het volgt naar de basis, kom je uit op een enkel (groot) thema. De rode draad, noemen biografen dit ook wel.
De ‘grote geschiedenis’, dat wat er op landsniveau of wereldniveau speelt, is de collectieve context. Het geeft blijk van de tijdsgeest, van de cultuur. Wat er op individueel niveau speelt, geeft deze tijdsgeest een gezicht.
In een simpel voorbeeld: de Tweede Wereldoorlog is de ‘grote geschiedenis’, het dagboek van Anne Frank gaf dit een gezicht. Een van de miljoenen gezichten. 

Tussen welke ‘tegenpolen’ probeer jij zelf een brug te spannen? 
Probeer eerst de tegenstelling te benoemen. Geef daar vervolgens een concrete situatie bij als voorbeeld. Dit voorkomt dat je verzandt in vaagheden.
Een tegenstelling die ik heel vaak hoor, is het heen en weer geslingerd worden tussen de meer gevoelswereld van spelenderwijs creëren, en de ‘serieuze’ wereld waarin alles om verstand en presteren draait.
Maar ondanks de herkenning die je nu wellicht voelt is het goed te beseffen dat we dit gevoel allemaal nèt iets anders vertalen. Bij de een kan het accent liggen op kleurrijk versus kleurloos, bij de ander op vrijheid versus gebondenheid, authenticiteit versus conformeren, afhankelijk versus succesvol, en ga zo maar door. Taal doet ertoe.

Meer weten? Wil je een keer samen kijken naar jouw thema?
Hier vind je alle informatie én kan je direct contact opnemen.

Mijn werk- en zienswijze wordt gevoed door onder meer het verhalende, systemische (voorouderlijk besef), evenals filosofie en Boeddhisme. Ze spelen allen een rol, we kunnen het accent daar leggen waar jij dat wilt.