Welke informatie van jou vraag ik, waarom en wat gebeurt ermee?

Eerst en bovenal: met jouw persoonsgegevens stel ik geen profiel van je op.
Ik verwerk jouw persoonsgegevens alleen als ik daar een goede grondslag voor heb. Ik kijk zowel naar jouw privacybelang als ook mijn eigen (commerciële) belangen. Ik maak deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hieronder kan je lezen welke persoonsgegevens ik voor welk doel verwerk, op basis van welke grondslag en hoe lang ze bewaard blijven.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
Met jouw toestemming om je de Nieuwsbrief te sturen. Wanneer jij je toestemming hebt ingetrokken ontvang je geen mailings meer. Ik verwijder je gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) binnen 30 dagen uit het bestand bij La Posta, mijn nieuwsbriefprovider.

Bij mailcontact geïnitieerd vanuit jou naar mij, is het wel zo prettig om wat persoonsgegevens te hebben om te kunnen reageren. Dit valt onder gerechtvaardigd belang. Ik bewaar je gegevens voor dit doel zolang als dat nodig is en verwijder het binnen twee jaar na ons laatste contactmoment.
Mailcontact kan ook vanuit mij naar jou om aan onze overeenkomst te voldoen. 
Om mijn diensten aan je te kunnen leveren heb ik bepaalde gegevens nodig. Deze verwerk ik in elk geval voor de duur van de overeenkomst en tot maximaal vijf jaar daarna.

Nadat je een dienst van mij hebt afgenomen, stuur ik je een factuur. Daar komen ook persoonsgegevens op voor; je voor- en achternaam en je volledige adres. Ik ben wettelijk verplicht die gegevens op de factuur te vermelden. Ik ben ook wettelijk verplicht om deze gegevens tenminste zeven boekjaren te bewaren. 
Goed om te weten: ik reken geen BTW en je zal daarom op de factuur de zin ‘factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB’ aantreffen.

Als je een online cursus hebt afgenomen, heb je de beschikking over een account dat je deels zelf kan beheren. Wanneer je je gegevens verwijdert, verwerk ik deze gegevens niet meer voor je account.
Verder verwerk ik je persoonsgegevens in je account tot maximaal vijf jaar na het einde van de overeenkomst waarvoor het account nodig was of tot vijf jaar na het verwijderen van het account, afhankelijk van welk moment later valt.

Het is in mijn gerechtvaardigd belang om te laten zien wat ik voor mijn klanten betekend heb. Daarom laat ik dat graag zien middels reviews op mijn website. Uiteraard mag je zelf beslissen of je met voor- en achternaam vermeld wilt worden, of enkel met je voornaam. (Anonieme reviews of reacties onder een pseudoniem plaats ik niet.)

Het is nodig dat ik mijn website beveilig, bijvoorbeeld hacks tegenga en geen onbevoegden toegang geef tot accounts of afgeschermde delen van mijn website. Soms is het nodig dat ik daarvoor IP-adressen verwerk, wat ook onder persoonsgegevens valt. Dit is in mijn gerechtvaardigd belang en ik bewaar de persoonsgegevens maximaal een jaar.

Anderen die jouw persoonsgegevens ontvangen
Bij mijn bedrijfsvoering regel ik zoveel mogelijk zelf. Maar ‘zelf’ is relatief. Zo maak ik gebruik van de volgende verwerkers:

– Hosting van de website 
– Hosting van de Nieuwsbrief
– Virtuele ruimte (voor online live-sessies)
– Boekhoudsoftware

Alles draait op servers in Nederland/ de Europese Economische Ruimte (EER). En uiteraard heb ik met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten. 
De virtuele ruimte, Whereby, is een Noors bedrijf. Hun servers draaien binnen de EER. Ik heb nadrukkelijk gekozen voor een partij die jouw privacy zo goed mogelijk beschermt en waarborgt – volgens sommige van de striktste privacy-wetten wereldwijd. Ze voldoen sowieso aan de AVG van de Europese Unie.
Er wordt geen gebruik gemaakt van clouddiensten en ik maak geen opnames. Ook bestanden die binnen de virtuele ruimte gedeeld worden, worden niet opgeslagen. De videogesprekken zijn bovendien voorzien van encryptie.
Naast privacy is het gebruiksgemak groot; je hoeft voor Whereby als deelnemer geen account aan te maken of software te downloaden.

Jouw rechten
Het zijn en blijven jouw persoonsgegevens, dus ook al verwerk ik deze conform deze privacyverklaring, dat betekent niet dat jij helemaal geen zeggenschap meer hebt over je persoonsgegevens.
Wat zijn jouw rechten en hoe kan je deze inzetten?
– Je mag inzage vragen in welke persoonsgegevens ik van jou verwerk.
– Je mag je persoonsgegevens corrigeren. 
– Je mag een verzoek indienen om persoonsgegevens te wissen of de verwerking te beperken.
– Je mag je toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken intrekken. 
– Je mag een bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierbij ontvang ik graag jouw bezwaren en argumenten om deze bezwaren te onderbouwen. 
In elke hierboven genoemde situatie kan je een e-mail sturen naar sharon@desprookjessmid.nl. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft geldig tot je deze e-mail hebt gestuurd.

Heb je een klacht? Dat vind ik jammer en vervelend; het is niet de bedoeling dat je ontevreden bent. 
Ik zou het heel fijn vinden als je jouw klacht eerst aan mij voorlegt, door te mailen naar sharon@desprookjessmid.nl. Ik probeer dan om je klacht zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn op te lossen.
Komen we er samen niet uit of wil je je klacht niet aan mij voorleggen? Dan heb je het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dit zijn mijn gegevens:
De Sprookjessmid
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70514690