Waar volwassenen schrijven naar zelfontdekking. Individueel en in kleine groepjes.
Verhalen(f)luisteren
. Zo noem ik het. Door aandachtig kijken, luisteren en vragen, steeds helderder zien wat er al ís.
Allerlei schrijfvormen zijn mogelijk: creatief, autobiografisch, therapeutisch, filosofisch – wat je ook schrijft, hoe je ook schrijft, je toont altijd jezelf.

The Universe is made of stories, not of atoms.
Muriel Rukeyser