In Nederland is sinds 2017 de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) van kracht.

De WKKGZ verplicht therapeuten aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klacht- en tuchtrecht en onpartijdige geschillencommissie, zodat cliƫnten de mogelijkheid hebben een klacht in te dienen.

Op deze pagina staat stap voor stap beschreven hoe deze procedure in zijn werk gaat.

 

 

1. Klacht kenbaar maken
Wanneer je een klacht hebt, maak deze in eerste plaats kenbaar aan mij. Samen proberen we dan tot een oplossing te komen. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kan de klacht in behandeling worden genomen door een onafhankelijke geschillencommissie, de onpartijdige derde. Dit traject kan enige tijd in beslag nemen.

2. Klacht indienen
Je kan je klacht schriftelijk indienen bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Naast de melding per brief of per e-mail is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op hun website. Van je melding ontvang je zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

3. Je klacht wordt in behandeling genomen
Na voldoen van een bedrag van 125 euro klachtengeld wordt de klacht onderzocht door de verantwoordelijke klachtenfunctionaris. Alle betrokkenen krijgen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. Het GAT streeft ernaar om in zoveel mogelijk zaken een hoorzitting te plannen zodat iedereen zijn of haar verhaal nader kan toelichten.

4. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. De uitspraak is bindend. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke gevolgen dit heeft voor de betrokkenen. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.
Indien je in het gelijk wordt gesteld, ontvang je het klachtengeld terug.