Hier beschrijf ik mijn invalshoek, de zienswijze en overtuiging van waaruit ik werk. Onderaan deze pagina verwijs ik naar de pagina individuele sessies, waar staat wat je kan verwachten bij een sessie. Ik laat aan jou welke leesvolgorde je het prettigst vindt.

Visie
Ieder mens is op aarde om zichzelf te ervaren en vanuit de eigenheid het leven in te richten.
Al mijn handelen is erop gericht om:
– mensen zich bewust te laten worden van hun autonomie;
– mensen te laten ervaren welke processen hun denken en handelen beïnvloeden;
– mensen te laten ontdekken waar de eigen innerlijke (veer)kracht zit;
– mensen de gelegenheid te geven stukjes van zichzelf te hervinden (heelwording).

Verhalen in ons DNA
Ieder mens is opgebouwd uit oneindig veel verhalen. En al deze verhalen staan niet op zichzelf, net zoals wij allen onderdeel uitmaken van een groter geheel.
Of je het nu benadert via contextuele therapie, familieopstellingen, regressietherapie, sjamanisme, mysterieën (waaronder ik ook mythologie en sprookjes reken) of epigenetica, de zienswijze is hetzelfde: wij zijn verbonden met onze voorouders en wat er in hen leefde, geven zij aan ons door. Dit kan je visualiseren middels een keten, namelijk ons DNA. De cellulaire programmeringen van onze voorouders vormt hun nalatenschap in de verdere bloedlijn, iets dat zoveel verder gaat dan enkel variaties in de kleur van haar en ogen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een trauma meetbaar in de cellen door kan werken in latere generaties, ook al waren zij ten tijde van deze gebeurtenis nog niet eens verwekt. Dat gegeven komt eveneens terug bij contextuele therapie en familieopstellingen, en ook regressietherapie is erop gericht om de trauma’s van de voorouders los te maken van de huidige nakomelingen die daaronder gebukt gaan. Verhalen worden namelijk niet alleen in taal doorgegeven.
Daarom schaar ik onder ‘jezelf kennen‘ ook het weten waar je vandaan komt.

Op een dag ben je geboren
Uit samengaan ontstaan

Uit een lange rij van mensen
Die nog diep in jou bestaan
Met hun angsten en verlangens
Met al hun liefde en hun pijn
Daar ver in het verleden
Ligt de bron van wie wij zijn.
Stef Bos, uit het lied ‘Welkom’, 2018

Verborgen verhalen
In ieder mens leven verborgen verhalen. Onder verborgen verhalen versta ik de verhalen die innerlijk gekend worden, maar niet op bewust niveau. Er zijn op een bepaald (traumatisch) moment twee sporen gaan lopen en die twee willen weer herenigd worden. Dat verlangen wordt kenbaar gemaakt doordat telkens opnieuw situaties en personen ons levenspad kruisen die ons weer herinneren aan die specifieke pijn. Deze uitingen van verlangen noemen we in de volksmond ook wel ‘klachten’ of ‘problemen’. 

Verborgen verhalen zijn onvoltooid, in die zin dat we zijn blijven hangen in de pijn en verwarring, waardoor we het gebeuren niet werkelijk hebben kunnen ervaren. Vanwege de emoties komen we ertoe het verhaal weg te stoppen en er nooit meer naartoe te willen. De ervaring zelf veroorzaakt het lijden niet, het vluchten voor de ervaring doet dat. De kunst is echter dat zelf te ervaren, want dit vertellen heeft geen enkel effect. 
Er zijn verschillende manieren om het verborgen verhaal alsnog te kunnen ervaren. Soms kan het nodig zijn om de ervaring opnieuw te beleven, maar dan bewust van begin tot eind en met een gids, een vertaler. 

“De sjamaan staat zijn patiënte toe ‘te zeggen wat zij doormaakt’ – door het haar zelf voor te zeggen. Daardoor wordt het de zieke mogelijk, een ervaring te ordenen en te begrijpen, die anders onbegrijpelijk en chaotisch zou blijven.”
Wolfgang Schmidtbauer, uit: Van magie tot psychotherapie, 1979


Lichaam en geest
Onze verbeeldingskracht kan een uiterst sterk helend effect hebben. Visualiseren roept gevoelens en emoties op, die weer een uitwerking in het fysieke lichaam hebben. In de epigenetica is ontdekt dat piekeren over een gebeurtenis of de gebeurtenis daadwerkelijk meemaken op celniveau geen verschil maakt. 
Ga dan maar na wat het effect is van elke dag opnieuw piekeren over wat eventueel komen kan, doemscenario’s afspelen, jezelf in gedachten afbranden en ga zo maar door.
Het tegenovergestelde effect wordt bereikt door meditatie, yoga en sport. Met name meditatie is het tegengif van piekeren. Hier zijn oude verhalen over, die ons dit al vertellen. Bijvoorbeeld dit verhaal, uit een Indiaanse traditie:

Een stamoudste zit met zijn kleinzoon bij het kampvuur. “In elk van ons leven twee wolven die met elkaar vechten,” vertelt de stamoudste. “De ene wolf is angstig, agressief en staat voor alle duister in ons. De andere wolf is vrede, verbondenheid en staat voor alle licht in ons.”

“Welke wolf wint het gevecht?” vraagt de kleinzoon.
De stamoudste zwijgt lange tijd en staart in de vlammen.
Uiteindelijk kijkt hij zijn kleinzoon aan en antwoordt: “De wolf die je voedt.”

Transformatie
Niemand kan ooit het volledige eigen verhaal bewust kennen, maar we kunnen er wel delen van leren kennen. Dat is wat we naar mijn opvatting ook doen; voortdurend (on)bewust zoeken naar delen van onszelf die we als verloren beschouwen. En het bijeenbrengen van verloren gewaande delen, dat noemen we heelwording. De thuiskomst van de verloren zoon.

Een verhaal kan je niet zomaar een andere draai geven vanuit je ‘willen’, zoals sprookjes ons ook al leren. Wie een wens doet vanuit ‘willen’, zal altijd onaangenaam verrast worden omdat het ego kortzichtig is en geen groter geheel ziet. Er is aandacht, nieuwsgierigheid en ontspanning nodig bij het kijken naar het eigen verhaal én om bij te sturen. Ook zijn alle lagen nodig om tot heelheid te komen. Het brein alleen is niet zaligmakend, het voelen alleen evenmin. We gaan voor de synergie.

Er zijn blauwdrukken voor verhalen, maar tegelijk is ieder verhaal en ieder mens volkomen uniek. Daarom werk ik niet volgens vaste methodieken of protocollen. Ik werk in eerste plaats met jou en probeer jou het gereedschap te bieden waar jij op dat moment het meest aan hebt. Jij staat centraal, het verhalende is de invalshoek. En humor, een niet te onderschatten kracht.

Humor is een moment van inzicht waarbij tegenstellingen in het leven heel even zijn opgelost. Dus: in humor ligt de waarheid, niet in het serieuze. Dit meen ik niet serieus; is maar een grapje. Want anders is het niet waar. Als ik dus zeg: de Waarheid ligt in het niet-serieuze, dan is dat slechts waar als ik het niet meen. Maar wél waar. […] Ik hoop echter wel dat u me daarbij niet al te serieus neemt. Want ik meen het wel degelijk.”
Herman Finkers, uit: Liefde is vreemd, 2004

Meer informatie over individuele sessies vind je hier.

Hoe ik met persoonlijke gegevens omga, staat beschreven onder AVG.